Home » Kursy » HDS-y
HDS-y

Fot.: Hydraulicznego dźwigu samochodowego

Prowadzimy kursy na HDS-y czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowy. Szkolenia te są prowadzone według programów uzgodnionych z Urzędem Dozoru Technicznego i składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas kursu poruszane są następujące zagadnienia:

  • wiadomości o dozorze technicznym
  • ogólne wiadomości o żurawiach HDS
  • podział na typy: przeładunkowe, samojezdne, przewoźne itp.
  • maszynoznawstwo specjalistyczne – budowa żurawi
  • eksploatacja dźwigów, obowiązki operatorów żurawi
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • zajęcia praktyczne na żurawiu HDS – dźwigu samochodowym

Zapraszamy do współpracy. Działamy na terenie Biłgoraja.