Home » Billboardy

Nasza firma od ośmiu lat zajmuje się produkcją oraz wynajmem billboardów. Większość tych billboardów zlokalizowanych jest w Biłgoraju, jak również w jego okolicach (większość przy drogach wojewódzkich).

Billboard, czyli tablica, nośnik reklamowy stosowany gównie w reklamie zewnętrznej, mający służyć “komunikacji” i przekazowi informacji, pomiędzy klientem,a reklamodawcą. Można je zamontować na ścianach budynków, jak również przymocować do specjalnie przystosowanych słupów wkopanych w grunt, albo przytwierdzonych do gruntu za pomocą odważników.

Najpopularniejszym formatem takich nośników jest:
– tzw. format europejski 12m2 (5,04 x 2.38 metra)

Rysunek BillboarduRysunek Billboardu ty³